Prevádzka a servis

Profylaktické prehliadky a servis zariadení jednotlivých častí infraštruktúry.

Troubleshooting

Na mieru prispôsobené modulárne servisné zmluvy s dohodou o úrovni poskytovaných služieb (SLA) na základe našich dlhoročných skúseností a kritickosti jednotlivých systémov.